Sunday, July 3, 2011

ಮೊದಲ ಹನಿ - ಪ್ರೀತಿ                                                        ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ
                                    ಹನಿಯೊ೦ದು ಮು೦ಗುರಳ ದಾಟಿ
                                          ಭುವಿ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ
                                     ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅರಳಿತ್ತು;

                                      ಆ ಹನಿಯಿ೦ದ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ
                                          ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮುನ್ನ
                                   ಪ್ರೀತಿ ಸ೦ದೇಶ ಮುಗಿಲ ತಲುಪಿತ್ತು.


ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಅ೦ತ್ ರ್ಜಾಲ