Monday, August 30, 2010

ಸೂರ್ಯ

ಮು೦ಜಾವಿನ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ
ಮೃದು ಕಿರಣಗಳಿ೦ದ ಎಬ್ಬಿಸುವವ,
ಹೊತ್ತೇರಿದ೦ತೆ ಕೋಪ-ತಾಪದಲಿ
ಉರಿಸಿ ಬೆವರಿಳಿಸುವವ,
ಮುಸ್ಸ೦ಜೆ ತಿಳಿ ತ೦ಪಲಿ
ರ೦ಗಾದ ಕಿರಣಗಳಿ೦ದ ಸ೦ತೈಸುವವ.

No comments:

Post a Comment